BB彩票

豫民新闻行业新闻
走进豫民豫民愿景豫民价值观人才招聘
    公司简介

    巩义市豫民机械厂是研制、开发、生产废旧轮胎胶粉设备废旧轮胎加工设备废旧轮胎处理设备废旧轮胎粉碎设备的厂家,自成立以来,豫民人将“环保使者,造福人类”写入经营方针的同时,也将这四个字深深地刻在了心里。本厂产品以其特优的性价比,完善的售后服务,使市场份额不断扩大,逐步确定了在同行业中的领先.........[更多]

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');