BB彩票

您现在的位置:主页 > 人才招聘

豫民机械要求每一个团队的员工都要具有像狼一样敏锐的市场反应能力,有事事争先的主动进攻意识;   
具有兔子一样强烈的生存意识和危机意识,有机智灵活的快速反应能力;  
具有不怕困难,勇于拼搏的顽强作风;具有主动做事,效率第一的团队精神;   
具有追求卓越、勇于创新、品质至上的精益文化理念。

 

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');