BB彩票

您现在的位置:主页 > BB彩票 > 行业新闻 >

废旧轮胎胶粉及改性沥青铺路的优势

[来源:巩义市豫民机械厂] [作者:粉碎机专家] [日期:2013-09-24 09:59]

报废的废旧轮胎已经危及环境,把废旧轮胎加工成橡胶粉就可以改变现状,用橡胶粉改性沥青铺装高等级公路和飞机跑道在发达国家已进入实用阶段,并得到了迅速发展。由于胶粉中含有抗氧剂,从而可明显减缓路面的老化,使路面具有弹性、减少了噪音,路面的耐磨性、抗水剥落性、耐磨耗寿命为普通路面的2-3倍,降低了路面的维护费用,同时车辆的刹车距离缩短25%,提高了安全性。
用沥青改性橡胶粉制造改性沥青时,与沥青、沥青油、和凝聚剂等原料共混结合性好。所制造的改性沥青所铺路面耐磨性、抗剥落性大为提高,耐磨耗寿命为普通路面的2- 3倍,降低路面维护费用30--50%。 据试:经每天8000辆车流量使用5年,无泛白,发软,推挤拥包和开裂现象,且能使车辆的刹车距离缩短25%,可显著提高行车安全性。用该产品制造的沥青嵌缝油膏有效提高了产品的软化点,增加了低温延伸性。

推荐阅读:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');