BB彩票

您现在的位置:主页 > BB彩票 > 行业新闻 >

废旧轮胎圈口钢丝用途解析

[来源:巩义市豫民机械厂] [作者:粉碎机专家] [日期:2013-10-12 10:27]

废轮胎圈口内的钢丝弹性好,硬度高,是制作喷砂抛丸的理想材料,由于轮胎圈口钢丝与橡胶不好分离, 以前的分离方法主要是燃烧,这种原始的处理方法速度慢,造成钢丝退火,失了弹性好,硬度高等优点,利用价值急剧下降,并使环境受到极大污染,橡胶燃烧后变成纯废物无法再利用圈口钢丝分离机能过双槽辊挤压,及两个槽辊的转速比差将圈口内钢丝分离出,很好的保持了钢丝的物理性能,橡胶还能再利用又避免了环境污染,是专门处理废旧轮胎圈口的最佳设备。

推荐阅读:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');