BB彩票

您现在的位置:主页 > BB彩票 > 豫民新闻 >

废旧轮胎胶粉设备发货通知

[来源:巩义市豫民机械厂] [作者:粉碎机专家] [日期:2013-10-13 14:27]

甘肃兰州的王先生,您好,您于上个月末在本公司定的8.8万元的废旧轮胎胶粉设备于今天下午从本厂发出,货物清单如下:
切圈机一台
切块机一台
切条机一台
破碎机一台
输送磁选机一台
主机磨粉机两台
螺旋上料机两台
振动筛选机一台
独立磁选机一台
共十一台设备全部装车发出,请于五天后注意兰州货运部的接货通知。
另外本公司还给您配送了二十套刀具和十套磨具一并发出,请注意验收。
豫民机械诚祝您生意兴隆,万事顺利。

推荐阅读:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');