BB彩票

您现在的位置:主页 > BB彩票 > 豫民新闻 >

废旧轮胎胶粉设备日常维护的几个细节问题

[来源:巩义市豫民机械厂] [作者:粉碎机专家] [日期:2013-10-18 11:45]

废旧轮胎胶粉设备中破碎机的刀具属易损件,那么它在需要更换的时候怎么操作呢?破碎机盖打开后,检查哪些刀具需要更换,将需要更换的刀具上的大螺丝拧掉,将破损刀具取下,将新刀具安上,拧上螺丝,但需要注意的是,先将螺丝轻轻固定,然后调节刀具之间的间隙,调整好之后,再将刀具上的螺丝固定结实。
废旧轮胎胶粉设备中的磨粉机前端的磨具也属易损件,更换它时,只需要将磨具前端的大螺冒拧掉,锁扣去掉,磨具就可以轻松取下,换上新磨具之后,锁扣安上,大螺冒拧紧就可以了。
最后一个注意细节就是,振动筛上的筛网的更换了,对于豫民废旧轮胎胶粉设备的振动筛筛网,更换起来,相当简便,只用将振动筛框里面的,筛网框提出来,换一张需要的筛网固定上去就行了,然后就可以放进振动筛框里面就一切搞定了。

推荐阅读:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');