BB彩票

您现在的位置:主页 > BB彩票 > 豫民新闻 >

废旧轮胎胶粉设备电机日常维护与修理

[来源:巩义市豫民机械厂] [作者:粉碎机专家] [日期:2013-10-23 10:47]

任何机器设备都需要维护,废旧轮胎胶粉设备也不例外,包括设备上的电动机的日常维护也十分重要,今天豫民就废旧轮胎胶粉设备电机的日常维护与修理的注意事项做了整理,希望对此有需求您有帮助:
维护修理 
电动机维护修理时要注意环境保护,做到维修场所无污染,不得用火烧的方法拆除电机线
圈。使用时间超过一年以上的电动机,维护保养时要注意检查电动机端盖外侧的油封、轴封环,接线盒座、接线盒盖上的密封圈等橡胶件是否开裂、变形、严重磨损
等老化现象,不能达到密封性能和要求的件要及时更换。
 
电动机的日常维护:
1)保持电机清洁.电机内部不允许进入水珠,油污,灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘。
2)注意负载电流不要超过额定值。
3)注意检查轴承发热,漏油等情况,尤其要按规定加油。
4)电机的温升不能超过额定值。
 

推荐阅读:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?1a0be2faeb1e6805319d9efe5b5348c9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var hmt = hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?2dbb895736e00fd77b1e059149c9c1f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a5bc8c830c5ebbaabc39b5527b40912d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); document.write(''); document.write (''); document.write (''); document.write ('');